| En
0755-33097606
< >
首页>产品中心>车充>4 USB 快充 QC2.0 车充 54W

4 USB 快充 QC2.0 车充 54W

4USB 54W车充 5V7.2A+QC2.0车充 , 高通Quick Charger 2.0技术, CE、FCC、ROHS、QC2.0认证
购买地址:

描述

电器特性						
1. DC额定供电方式:DC 12~24V						
2. DC输入电流:DC 12~24V满载时最大电流小于5A						
3. 输出电压(空载) :5.0 ~ 5.4 V+QC2.0(5V 9V 12V)        						
4. 输出电压(负载):5.0 ± 0.3V						
5. 输出电流:7200mA ±  100mA +绿色USB口:QC2.0(2.4A 1.8A 1.5A)         						
6. 满载电流:7200mA 3*2.4A+QC2.0						
7. 工作效率 :≥93﹪						
8. 充电方式 :自动识别充电+QC2.0						
9. 空载功率 :小于0.3W						
10. LED指示灯 :绿色+QC2.0红色						
			
11.短路保护、过温保护、过流保护

12.产品认证:CE、FCC、ROHS、QC2.0
产品介绍

电器特性

1.DC额定供电方式:DC 12~24V

2.DC输入电流:DC 12~24V满载时最大电流小于5A

3.输出电压(空载) :5.0 ~ 5.4 V+QC2.0(5V  9V  12V)                

4.输出电压(负载):5.0 ± 0.3V

5.输出电流:7200mA  ±   100mA  +绿色USB口:QC2.0(2.4A  1.8A  1.5A)                  

6.满载电流:7200mA  3*2.4A+QC2.0

7.工作效率 :≥93﹪

8.充电方式 :自动识别充电+QC2.0

9.空载功率 :小于0.3W

10.LED指示灯 :绿色+QC2.0红色

11.短路保护、过温保护、过流保护

12.产品认证:CE、FCC、ROHS、QC2.0


IMG_0703.JPG


IMG_0706.JPG


IMG_0707.JPG


IMG_0708.JPG


IMG_0712.JPG


IMG_0720.JPG


IMG_0724.JPG

IMG_0725.JPG

在线客服
热线电话
86 0755 33097606
Emall
olesit@163.com